Kancelaria prawna Zielona Góra, odszkodowania Zielona Góra, rozwód Zielona Góra, radca prawny Ewa Wiszniewska. Kancelaria Prawna - Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska. Odszkodowania i rozwód Zielona Góra. - Oferta
MENU >
Oferta

 

Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie:
  • prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego (rejestracja spółek prawa handlowego, kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych)

  • prawa zamówień publicznych

  • prawa rodzinnego

 

 

 

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

Kompleksową obsługę prawną podmiotom gospodarczym (w tym podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego, podmiotom korporacyjnym), w tym:

§ przygotowanie umowy spółki prawa handlowego wraz z rejestracją
w KRS’ie

§ sporządzanie i opiniowanie umów
§ kompleksowe wsparcie Klientów w trakcie postępowania przetargowego (jako wykonawców i zamawiających, przygotowanie pism w trakcie postępowania, odwołań od decyzji zamawiającego do KIO)
§ przygotowanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
§ mediacje, a także udzielanie pomocy Klientowi w trakcie mediacji
§ polubowne/ przedsądowe działań windykacyjnych
§ reprezentacja na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego, przed organami administracyjnymi, przed Krajową Izbą Odwoławczą,
§ reprezentacja Klientów na etapie postępowania upadłościowego

Klientom indywidualnym oferujemy:
§ porady prawne
§ analizę i opiniowanie umów/ dokumentów
§ reprezentację na etapie postępowania polubownego i sądowego


Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w tym:
§ kompletujemy niezbędną dokumentację
§ współpracujemy z rzeczoznawcami
§ sporządzamy zgłoszenie szkody, prowadzimy korespondencję
z odpowiednimi instytucjami

§ reprezentujemy Klientów na etapie polubownego/przedsądowego postępowania o zapłatę odszkodowania
§ reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego


Powyższe działania podejmujemy także w przedmiocie dochodzenia zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zależności od postanowień umownych.


ramach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia:
§ udzielamy pomocy przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji medycznej,
§ zgłaszamy szkodę na osobie i prowadzimy korespondencję z firmą ubezpieczeniową,
§ reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego do wypłaty zadośćuczynienia.Kancelaria prawna Zielona Góra.