Kancelaria radcy prawnego
Ewa Wiszniewska

Skontaktuj się z nami!

Oferta

Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie:

 • prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego (rejestracja spółek prawa handlowego, kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych)
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa rodzinnego

Szybki kontakt:

* pola obowiązkowe

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

Kompleksową obsługę prawną podmiotom gospodarczym (w tym podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego, podmiotom korporacyjnym), w tym:

 • przygotowanie umowy spółki prawa handlowego wraz z rejestracją w KRS’ie
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • kompleksowe wsparcie Klientów w trakcie postępowania przetargowego (jako wykonawców i zamawiających, przygotowanie pism w trakcie postępowania, odwołań od decyzji zamawiającego do KIO)
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
 • mediacje, a także udzielanie pomocy Klientowi w trakcie mediacji
 • polubowne/ przedsądowe działań windykacyjnych
 • reprezentacja na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego, przed organami administracyjnymi, przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentacja Klientów na etapie postępowania upadłościowego

Klientom indywidualnym oferujemy:

 • porady prawne
 • analizę i opiniowanie umów/ dokumentów
 • reprezentację na etapie postępowania polubownego i sądowego

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w tym:

 • kompletujemy niezbędną dokumentację
 • współpracujemy z rzeczoznawcami
 • sporządzamy zgłoszenie szkody, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi instytucjami
 • reprezentujemy Klientów na etapie polubownego/przedsądowego postępowania o zapłatę odszkodowania
 • reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego

Powyższe działania podejmujemy także w przedmiocie dochodzenia zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zależności od postanowień umownych.

W ramach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia:

 • udzielamy pomocy przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji medycznej
 • zgłaszamy szkodę na osobie i prowadzimy korespondencję z firmą ubezpieczeniową
 • reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego do wypłaty zadośćuczynienia