Radca prawny, prawnik w Zielonej Górze

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria radcy prawnego Ewa Wiszniewska

Aktualności prawne:

Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie:

karta dużej rodziny Orły Prawa 2023 laureat konkursu

Nasza kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska z powodzeniem od wielu lat obsługuje Klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze. Zapewniamy kompleksową obsługę prawą na wszystkich etapach postępowania (polubownego, sądowego, egzekucyjnego, administracyjnego) także Klientom mieszkającym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (obsługujemy Klientów z całego świata).

Naszą ambicją jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz wskazanie właściwych rozwiązań pośród licznych zawiłości prawa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Zdobyte doświadczenie jest nieodzownym elementem przy doradzaniu Klientom w wyborze najdogodniejszych dla nich rozwiązań. Szanując indywidualność naszych Klientów elastycznie dobieramy ofertę w zakresie naszych usług. Zapewniamy zaangażowanie i realizowanie działań na najwyższym poziomie tak wobec Klientów (podmiotów gospodarczych, klientów korporacyjnych) jak i Klientów indywidualnych. Współpracujemy z biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi i tłumaczami przysięgłymi.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

Kompleksową obsługę prawną podmiotom gospodarczym (w tym podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego, podmiotom korporacyjnym), w tym:

 • przygotowanie umowy spółki prawa handlowego wraz z rejestracją w KRS’ie
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • kompleksowe wsparcie Klientów w trakcie postępowania przetargowego (jako wykonawców i zamawiających, przygotowanie pism w trakcie postępowania, odwołań od decyzji zamawiającego do KIO)
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
 • mediacje, a także udzielanie pomocy Klientowi w trakcie mediacji
 • polubowne/ przedsądowe działań windykacyjnych
 • reprezentacja na etapie postępowania sądowego, egzekucyjnego, przed organami administracyjnymi, przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentacja Klientów na etapie postępowania upadłościowego

Klientom indywidualnym oferujemy:

 • porady prawne
 • analizę i opiniowanie umów/ dokumentów
 • reprezentację na etapie postępowania polubownego i sądowego

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w tym:

 • kompletujemy niezbędną dokumentację
 • współpracujemy z rzeczoznawcami
 • sporządzamy zgłoszenie szkody, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi instytucjami
 • reprezentujemy Klientów na etapie polubownego/przedsądowego postępowania o zapłatę odszkodowania
 • reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego

Powyższe działania podejmujemy także w przedmiocie dochodzenia zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zależności od postanowień umownych.

W ramach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia:

 • udzielamy pomocy przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji medycznej
 • zgłaszamy szkodę na osobie i prowadzimy korespondencję z firmą ubezpieczeniową
 • reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego do wypłaty zadośćuczynienia

nagrody Orły Prawa

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska - wieloletni laureat plebiscytu "Orły Prawa" oraz "Diamenty Palestry"