Kancelaria radcy prawnego
Ewa Wiszniewska

Skontaktuj się z nami!

09.11.2010 - Współpraca z Money Back - Obrót Wierzytelnościami Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż od 1 marca 2010 r. Kancelaria nawiązała stałą współpracę ze Spółką Money Back - obrót wierzytelnościami sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Nawiązana współpraca stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na skuteczne, profesjonalne i szybkie działania w zakresie przedsądowych polubownych działań windykacyjnych.

Proponowane usługi w zakresie współpracy Kancelarii Radcy Prawnego Ewy Wiszniewskiej i Spółki Money Back - obrót wierzytelnościami sp. z o.o. zapewniają kompleksową obsługę każdego podmiotu gospodarczego w zakresie rozliczeń z kontrahentami a także zapewnienia płynności finansowej.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska reprezentuje Klientów Money Back - obrót wierzytelnościami sp. z o. o. na etapie postępowania sądowego, postępowania przed organami egzekucyjnymi a także organami administracyjnymi.


Artykuły prawne o podobnej tematyce: