Definicja: radca prawny, adwokat, prawnik

Skontaktuj się z nami!

04.11.2021 - Adwokat czy radca prawny? A może prawnik? Zakres uprawnień adwokata i radcy prawnego, a także wyjaśnienie znaczenia słowa: prawnik

Adwokat jak i radca prawny są tytułami zawodowymi. Tytułu te przyznawane są co do zasady osobom, które po ukończeniu studiów prawniczych i aplikacji adwokackiej lub radcowskiej zdały egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskały wpis na listę adwokatów lub radców prawnych.

Natomiast prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada lub nie tytuł zawodowy adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora, notariusza.

Adwokat czy radca prawny może tytułować się mianem prawnik. Natomiast prawnik, który posiada tytuł mgr prawa i nie posiada tytułu zawodowego adwokata lub radcy prawnego nie może posługiwać się tymi tytułami, nie może również prowadzić Kancelarii Adwokackiej czy Kancelarii Radcy Prawnego. Prawnik nie może być obrońcą w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

W myśl przepisów Ustawy Prawo o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Stosownie do przepisów Ustawy o Radcach prawnych zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Uprawnienia adwokatów jak i radców prawnych w zakresie udzielania porad, a także występowania w postępowaniach cywilnych, karnych, karnoskarbowych, administracyjnych i podatkowych są zrównane. Przedstawiciele obu tych zawodów mogą być pełnomocnikami w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, podatkowych oraz obrońcami w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.

Dla osoby poszukującej pomocy prawnej w tym pomocy w zakresie reprezentowania jej interesów lub obrony praw w którymkolwiek z wymienionych powyżej postępowań bez znaczenia jest to czy zwróci się do adwokata czy radcy prawnego. Przedstawicie obu tych zawodów posiadają tożsame uprawnienia.

Inną kwestią są tak zwane specjalizacje w poszczególnych dziedzinach prawa. Nie można wykluczyć sytuacji, że wykonujący swój zawód adwokaci i radcowie prawni specjalizować się będą jedynie w wybranych dziedzinach prawa i wówczas ich aktywność zawodowa skupiać się będzie wokół pomocy prawnej udzielanej w tych właśnie ramach np. w zakresie doradztwa w sprawach administracyjnych, podatkowych czy np. podejmowania się prowadzenia głównie spraw karnych lub rodzinnych. Informację w tym zakresie uzyskać można podczas kontaktu z kancelarią wybranego adwokata lub radcy prawnego.Podstawa prawna informacji:

Celem wpisu jest udzielenie informacji w zakresie dotyczącym:

nagrody Orły Prawa

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiszniewska - wieloletni laureat plebiscytu "Orły Prawa" oraz "Diamenty Palestry"